How to Setup Weight Based Shipping

  1. Login ke akaun anda melalui https://sales.kuasa.io/.

  2. Klik Settings.

3. Klik Shipping Method.

4. Klik Add Shipping.

5. Isikan nama(remark), shipping courier yang terlibat dan zon. Klik Add New setelah selesai isikan maklumat yang diperlukan.

6. Klik pada simbol edit.

7. Anda akan masuk ke page untuk menetapkan bayaran untuk shipping. Anda boleh kemas kini segala caj yang perlu dibayar oleh pelanggan anda mengikut berat barang.

8. Untuk menambah caj baharu, klik Add New. Setelah selesai, klik Save Changes untuk simpan segala perubahan.

Last updated