How to Add Tag to A Contact

Sebelum anda boleh mula untuk menambah Tagging kepada contact anda, sila pastikan anda sudah membuat Tagging terlebih dahulu. Sila klik Tutorial How to Add Tags untuk mengetahui cara-cara untuk membuat Tagging. Selepas anda selesai membuat Tagging, sila ikut cara di bawah mulai langkah 1 sehingga 7.

  1. Login ke akaun anda melalui https://blast.kuasa.io/.

  2. Klik Manage Contact.

3. Pilih contact yang anda mahu tambahkan tagging dengan klik View Profile.

4. Klik Go To CRM Profile. Anda akan terus ke Kuasa CRM untuk menguruskan maklumat pelanggan anda. Klik or skip this untuk berpatah balik.

5. Setelah anda memasuki sistem Kuasa CRM, klik Edit.

6. Klik Add a tag.

7. Isikan tagging yang anda mahukan untuk pelanggan yang anda telah pilih. Pastikan tagging yang anda mahu masukkan telah dibuat sebagai tag. Tutorial untuk menambah tagging ada di Tutorial How to Add Tags.

8. Tahniah! Anda telah berjaya menambah tagging kepada contact anda. Anda boleh mengulang perkara yang sama sekiranya contact tersebut mempunyai lebih daripada satu tagging.

Last updated