How to Edit An Invoice Status and Other Details

How to Edit An Invoice Status and Other Details

  1. 1.

    Login ke akaun anda melalui https://crm.kuasa.io/.

  2. 2.

    Klik pada All Invoices.

3. Pilih invois yang anda mahu kemas kini dan klik Edit.

4. Anda boleh mula menukar status ataupun kemas kini details invois. Setelah selesai, klik Save Changes untuk simpan segala perubahan.

5. Tahniah! Anda telah berjaya mengemas kini invois.

Last modified 2h ago

Last updated