BillPlz

Untuk menghubungkan Billplz dengan website Kuasa, anda memerlukan beberapa key untuk proses pengesahan. Antara key yang diperlukan ialah Collection ID, Secret Key dan X Signature. Untuk memulakan proses penetapan payment gateway BillPlz anda boleh ikut tutorial ini :

  1. Layari www.billplz.com jika anda belum daftarkan akaun billplz, atau terus login jika sudah daftar. Dan klik button Sign Up.

Dapatkan Collection ID

1. Setelah selesai daftarkan akaun, Anda boleh terus login dan masuk ke dalam BillPlz dashboard. Kemudian klik "Billing" untuk tambah Collection ID.

2. Pada page billing tersebut klik button "Create Collection", Kemudian 1 popup akan keluar, dan anda harus masukkan Collection Title dan juga tick "I understand how reload credit works as stated below, dan klik button submit".

3. Setelah selesai anda akan dapat lihat Collection yang anda baru cipta sebentar tadi. Anda boleh klik pada button Copy untuk copy Collection ID tersebut dan simpan terlebih dahulu atau anda boleh sahaja terus masukkan di dalam Kuasa.

Dapatkan Secret Key

  1. Pada bahagian Dashboard Billplz, anda boleh klik pada icon anak panah bawah dan klik Settings.

2. Seterusnya anda akan dibawa ke page Settings, anda boleh klik pada BILLPLZ SECRET KEY

3. Setelah anda klik pada tab BILLPLZ SECRET KEY tersebut, anda akan dapat lihat API key anda untuk anda masukkan didalam sistem Kuasa. Anda boleh klik button Copy Billplz key tersebut dan simpan terlebih dahulu atau anda boleh sahaja terus masukkan didalam Kuasa.

Dapatkan X Signature

  1. Page page sama seperti dapatkan Secret Key, Anda boleh klik pada XSIGNATURE PAYMENT, kemudian klik button "Save & Copy Xsignature key".

Anda boleh simpan ketiga-tiga key tersebut untuk kegunaan di langkah seterusnya. Key yang anda perlu simpan ialah :

  • Collection ID

  • Secret key

  • X Signature

Setup di Kuasa

  1. Login ke akaun anda melalui https://sales.kuasa.io/.

  2. Klik Settings.

3. Klik Payment Gateway.

4. Isikan API Key, X Signature, dan Collection ID daripada BillPlz, dan pastikan button toggle telah ON. Klik Update untuk simpan perubahan.

Last updated