How to Edit Customers' Information

  1. Login ke akaun anda melalui https://blast.kuasa.io/.

  2. Klik Manage Contact.

3. Pilih contact yang anda mahu kemas kini atau tambah maklumatnya maklumatnya dan klik View Profile.

4. Klik Go To CRM Profile. Anda akan terus ke Kuasa CRM untuk menguruskan maklumat pelanggan anda. Klik or skip this untuk berpatah balik.

5. Setelah anda memasuki sistem Kuasa CRM, klik Edit.

6. Setelah selesai mengemas kini, klik Update dan maklumat akan disimpan.

Last updated