How to Add Contact into A Project

  1. Login ke akaun anda melalui https://crm.kuasa.io/.

  2. Klik All Project.

3. Klik pada nama project yang anda mahu tambahkan contact.

4. Pilih bahagian mana yang anda mahu masukkan. Klik titik 3 dan klik Set As New Leads.

5. Pastikan anda berada di bahagian yang di pillih sebentar tadi dan klik Add Contact.

6. Anda akan nampak paparan seperti di bawah ini.

7. Klik tutorial di bawah untuk ke langkah seterusnya.

  • Menambah Contact Sedia Ada : Tutorial

  • Menambah Contact Baharu : Tutorial

  • Menambah Contact yang Banyak (Bulk Contact) : Tutorial

Last updated