How to Bulk Move Contacts in CRM Pipeline/Project

  1. Login ke akaun anda melalui https://crm.kuasa.io/.

  2. Klik pada All Projects.

  1. Pilih salah satu project yang anda ingin.

  1. Klik pada butang 3 titik bertindih dan pilih Bulk Move.

  1. Pilih contacts yang anda ingin pindahkan. Klik Continue Moving.

  1. Pilih ke mana tempat yang anda ingin pindahkan contacts tersebut.

  1. Jika lokasi sudah tepat, klik Yes, I confirm.

  1. Tahniah! Anda sudah berjaya pindahkan contacts secara bulk.

Last updated