How to Add Contact

  1. Login ke akaun anda melalui https://crm.kuasa.io/.

  2. Klik Manage Contact.

3. Klik Add New.

4. Klik Add New Contact.

5. Isi maklumat pelanggan anda, pilih tagging, dan klik Add New.

6. Tahniah! Contact pelanggan anda sudah disimpan ke database.

7. Untuk menambahkan contact ke dalam tagging, sila ikut dua tutorial di bawah ini.

  • Menambah satu contact sahaja ke dalam tagging : Tutorial​

  • Menambah lebih daripada satu contact ke dalam tagging : Tutorial

Last updated