Edit Header

  1. Pergi ke text yang anda ingin ubah, klik pada simbol T, dan tukar kepada perkataan baharu.

2. Untuk menu yang lain, klik pada simbol pensel.

3. Klik Link.

4. Gantikan perkataan lama kepada perkataan baharu. Contoh di bawah : WORK -> PRODUCT. Setelah selesai, klik Apply Changes.

5. Untuk tutorial lain tentang penggunaan Website Builder, anda boleh klik link-link di bawah.

Last updated