How to Setup/Add Team Members

  1. Login ke akaun anda melalui https://crm.kuasa.io/.

  2. Klik pada Settings.

3. Klik My Team & Group.

4. Klik Add Team.

5. Isikan maklumat yang diperlukan dan klik Add New untuk simpan segala maklumat.

Full Name -> Nama panjang team member

Email Address -> Emel team member

Set Password -> Masukkan kata laluan untuk akaun team member

User Role -> Pilih jawatan team member (Admin/Team Sales/etc.)

Assign Device -> Bilangan device untuk diberikan kepada team member untuk kegunaan Blasting

Set Access -> Pilih Kuasa mana untuk diberikan access kepada team member

6. Tahniah! Anda sudah berjaya menambah Team Member anda!

Last updated