Projects

Dalam seksyen Projects ini, akan ada beberapa tutorial untuk cara penggunaan seperti yang disenaraikan di bawah.

  1. Cara untuk Menambah Projek : Tutorial

  2. Cara untuk Menambah Contact ke Dalam Project : Tutorial

  3. Cara untuk Menambah Lead Booster : Tutorial

  4. Cara untuk Menambah Maklumat di dalam Lead Form : Tutorial

Last updated