Add An Existing Contact

  1. Klik 3 button bertindih dan klik Set As New Leads kepada label yang anda mahu masukkan contact.

2. Pastikan label bertukar merah, dan klik Add Contact.

3. Klik Add Existing Contact.

4. Search nama contact yang anda mahu tambahkan, isi kan maklumat lain dan klik Add Now.

5. Tahniah! Anda berjaya menambah contact sedia ada ke dalam project.

Last updated