How to Add Link Into Order Form

  1. Buka order form anda.

  2. Skrol ke bawah untuk seksyen editing.

  3. Klik pada bahagian yang anda ingin masukkan link.

  4. Klik simbol format seperti gambar di bawah.

5. Klik pada 'Link'.

6. Masukkan maklumat yang diperlukan dan klik Insert.

7. Jika paparan menjadi warna biru dan bergaris, anda sudah berjaya add link.

8. Klik Update & Publish untuk simpan sebarang pertukaran.

Last updated