How to Use Marketing Automations

  1. Login ke akaun anda melalui https://sales.kuasa.io/.

  2. Klik Marketings.

3. Klik Automations.

4. Klik Create an automation.

5. Isi semua maklumat yang diperlukan seperti nama automation, tagging, action, dan status automation. Kemudian, klik Add a new action.

Tagging yang dipilih WAJIB sama dengan optin form yang akan diisi oleh pelanggan.

6. Pilih Email automation.

7. Tuliskan subjek dan isi kandungan emel yang anda mahu, pilih delay time, dan klik Save.

8. Anda boleh menambah lebih daripada satu action di dalam satu automation. Sebagai contoh, anda mahu automatik kan 2 emel kepada pelanggan. Pertama, delay hanyalah 1 minit. Kedua, delay adalah 2 hari selepas itu. Cara untuk menambah action, ikut langkah 5 hingga 7.

9. Pastikan automation anda di bahagian Active untuk pastikan automation tersebut diaktifkan.

10. Tahniah! Anda sudah berjaya membuat email automation. Untuk menyemak automation anda, sila buka optin form yang tagging nya sama seperti automation di atas, dan cuba isi form tersebut. Di bawah adalah contoh automation yang sudah berjaya.

Last updated