Where to Find The Website Link

  1. Klik Lead Generation.

2. Klik Listing.

3. Cari semula nama website anda dan klik pada simbol Copy.

4. Untuk melihat hasilnya, anda boleh gunakan link sebentar tadi di tab lain. Di bawah ini merupakan contoh website yang dibuat menggunakan Kuasa Website Builder.

Last updated