How to Update Reminder Status

Search…

Guides

KUASA BLAST

KUASA SALES

KUASA CRM

How to Update Reminder Status

  1. 1.

    Login ke akaun anda melalui https://crm.kuasa.io/.

  2. 2.

    Klik pada Calendar.

3. Klik pada reminder yang anda mahu kemas kini status.

4. Klik Mark Completed.

5. Tahniah! Anda telah berjaya mengemas kini status reminder anda.

Last modified 1h ago

Copy link

Last updated