Stripe

Dapatkan Secret Key & Publishable Key

Untuk menghubungkan Stripe dengan Kuasa, anda memerlukan beberapa key untuk proses pengesahan. Antara key yang diperlukan ialah Publishable Key dan juga Secret Key. Untuk memulakan proses penetapan payment gateway Stripe anda boleh ikut tutorial ini :

  1. Layari https://stripe.com/en-my jika anda belum daftarkan akaun Stripe, atau terus login jika sudah daftar. Dan klik button Start Now.

2. Login masuk ke dalam dashboard Stripe, Kemudian pada bahagian atas kanan, Klik button Developer.

3. Klik bahagian kanan sidebar API Keys.

4. Pada bahagian column "API Keys" ini, anda akan diberikan 2 Jenis key, iaitu Publishable Key dan juga Secret Key.

5. Anda perlu simpan kedua-dua key tersebut untuk kegunaan di langkah seterusnya. Key yang anda perlu simpan ialah :

  • Publishable key

  • Secret key

Setup di Kuasa

  1. Login ke akaun anda melalui https://sales.kuasa.io/.

  2. Klik Settings.

3. Klik Payment Gateway.

4. Isikan Publishable Key dan Secret Payment daripada Stripe, dan pastikan button toggle telah ON. Klik Update untuk simpan perubahan.

Last updated