How to Add Tag to A Bulk of Contacts

Sebelum anda boleh mula untuk menambah contact ke dalam Tagging, sila pastikan anda sudah membuat Tagging terlebih dahulu. Sila klik Tutorial How to Add Tags untuk mengetahui cara-cara untuk membuat Tagging. Selepas anda selesai membuat Tagging, sila ikut cara di bawah mulai langkah 1 sehingga 7.

  1. Login ke akaun anda melalui https://sales.kuasa.io/.

  2. Klik Manage Tags.

3. Klik other joined this list.

4. Klik Add New.

5. Klik Import with CSV.

6. Jika anda telah mempunyai file CSV untuk dimuat naik, sila klik Choose File. Pastikan anda telah mengikut format yang disediakan. Klik pada ayat *Click here to download sample CSV file untuk mendapatkan format CSV yang perlu diikut. Pastikan CSV anda menggunakan format seperti yang ditunjukkan di bawah. Kesemua column adalah WAJIB diisi. Sebagai contoh, sekiranya pelanggan anda tidak mempunyai email, anda perlu memasukkan 'dummy email'.

7. Setelah selesai pilih file, klik Add Now.

8. Tahniah! Anda telah berjaya memuat naik bulk contacts ke dalam tagging yang dipilih.

Last updated