Comment on page

Contacts

Dalam seksyen Contacts ini, akan ada beberapa tutorial untuk cara penggunaan seperti yang disenaraikan di bawah.
 1. 1.
  Cara Menambah Tagging : Tutorial
 2. 2.
  Cara Menambah Contact : Tutorial
 3. 3.
  Cara Kemas Kini Maklumat Contact : Tutorial
 4. 4.
  Cara Menambah Tag Kepada Satu Contact Sahaja : Tutorial
 5. 5.
  Cara Menambah Tag Kepada Lebih Dari Satu Contact : Tutorial