Contacts

Dalam seksyen Contacts ini, akan ada beberapa tutorial untuk cara penggunaan seperti yang disenaraikan di bawah.

  1. Cara Menambah Tagging : Tutorial

  2. Cara Menambah Contact : Tutorial

  3. Cara Kemas Kini Maklumat Contact : Tutorial

  4. Cara Menambah Tag Kepada Satu Contact Sahaja : Tutorial

  5. Cara Menambah Tag Kepada Lebih Dari Satu Contact : Tutorial

Last updated