Add A New Contact

  1. Klik 3 button bertindih dan klik Set As New Leads kepada label yang anda mahu masukkan contact.

2. Pastikan label bertukar merah, dan klik Add Contact.

3. Klik Add New Contact.

4. Isi kan maklumat yang diperlukan dan klik Add Now.

3. Tahniah! Anda berjaya menambah contact baharu ke dalam project.

Last updated