How to Add Tags

  1. Login ke akaun anda melalui https://blast.kuasa.io/.

  2. Klik Manage Tags.

3. Klik Add Tags.

4. Masukkan nama tag yang anda mahukan, nama yang akan bertanggungjawab untuk mengendali tag tersebut (sekiranya ada) dan klik Add New.

5. Tahniah! Anda telah berjaya menambah tagging untuk akaun anda.

6. Untuk menambahkan contact ke dalam tagging, sila ikut dua tutorial di bawah ini.

  • Menambah satu contact sahaja ke dalam tagging : Tutorial

  • Menambah lebih daripada satu contact ke dalam tagging : Tutorial

Last updated