How to Add On Team Members

  1. Login ke akaun anda melalui https://blast.kuasa.io/.

  2. Klik Credits.

3. Pastikan anda berada di Team Member Add-ons dan skrol ke bawah.

4. Pilih berapa team member yang anda perlukan dan teruskan ke langkah seterusnya.

5. Masukkan maklumat pembayaran anda dan klik Proceed to Payment. Teruskan langkah pembayaran seperti biasa.

6. Tahniah! Anda sudah berjaya menambah bilangan team member anda.

Last updated