Add A Bulk Contacts

  1. Klik 3 button bertindih dan klik Set As New Leads kepada label yang anda mahu masukkan contact.

2. Pastikan label bertukar merah, dan klik Add Contact.

3. Klik Import with CSV.

4. Jika anda telah mempunyai file CSV untuk dimuat naik, sila klik Choose File. Pastikan anda telah mengikut format yang disediakan. Klik pada ayat *Click here to download sample CSV file untuk mendapatkan format CSV yang perlu diikut. Pastikan CSV anda menggunakan format seperti yang ditunjukkan di bawah. Kesemua column adalah WAJIB diisi. Sebagai contoh, sekiranya pelanggan anda tidak mempunyai email, anda perlu memasukkan 'dummy email'.

5. Setelah selesai memilih file, klik Add Now.

6. Tahniah! Anda berjaya menambah bulk contacts ke dalam project.

Last updated