Launch Related

Adakah Kuasa ini brand, produk, atau syarikat?

Kuasa merupakan satu produk di bawah FunnelEvo yang 100% dibuat oleh team FunnelEvo.

Mengapakah kami melancarkan produk baharu ini?

Kami mahu membantu usahawan-usahawan di luar sana untuk menguruskan urusan dalam bisnes online mereka dengan mudah dan hanya menggunakan satu platform sahaja.

Apakah solusi yang kami tawarkan?

Kami tawarkan 3 sistem yang dapat membantu anda dalam bisnes online iaitu sistem Kuasa Blast, Kuasa CRM, dan Kuasa Sales.

Mengapakah kami memilih nama "Kuasa"?

Kuasa dipilih menjadi nama sistem ini kerana ianya berKuasa unuk membantu anda dalam meningkatkan jualan bisnes anda!

Last updated