How to Add Reminder

4. Isikan segala maklumat yang diperlukan. Untuk Type, anda boleh pilih 3, iaitu Event, Task, ataupun Reminder. Untuk Event, Task, ataupun Reminder yang melebihi satu hari, sila klik pada kotak tick di Enable range date.

Last updated