Calendar

Dalam seksyen Calendar ini, akan ada beberapa tutorial untuk cara penggunaan seperti yang disenaraikan di bawah.

  1. Cara untuk Menambah Reminder : Tutorial

  2. Cara untuk Mengemas Kini Maklumat Reminder : Tutorial

  3. Cara untuk Mengemas Kini Status Reminder : Tutorial

  4. Cara untuk Memadam Reminder : Tutorial

Last updated