Settings

Dalam seksyen Settings ini, akan ada beberapa tutorial untuk cara penggunaan seperti yang disenaraikan di bawah.

  1. Cara Setup SMS Brand : Tutorial

  2. Cara Menambah WhatsApp Device : Tutorial

Last updated