ToyyibPay

Dapatkan Secret Key & Publishable Key

Untuk menghubungkan Toyyibpay dengan website Kuasa, anda memerlukan beberapa key untuk proses pengesahan. Antara key yang diperlukan ialah Secret Key dan juga Category Code. Untuk memulakan proses penetapan payment gateway Toyyibpay anda boleh ikut tutorial ini :

  1. Layari https://toyyibpay.com jika anda belum daftarkan akaun Stripe, atau terus login jika sudah daftar. Dan klik button Start Now.

Dapatkan Secret Key

1. Login masuk ke dashboard Toyyibpay, Kemudian scroll di bawah page tersebut dan anda akan lihat pada section Settings, "Your Secret key" copy secret tersebut untuk dimasukkan ke dalam saleskip sebentar nanti.

Dapatkan Category Key

  1. Login masuk ke dashboard Toyyibpay, kemudian klik pada Tab Category dan button "Add New Category"

2. Isi maklumat form tersebut seperti nama category dan juga category description untuk memudahkan anda buat rujukan pada masa akan datang.

3. Setelah selesai submit, anda akan dipaparkan satu page Category listing, Saleskip memerlukan Category code tersebut untuk menyambungkan integrasi antara Saleskip dan juga Toyyibpay. Pastikan anda copy code dan masukkan ke dalam saleskip sebentar nanti.

4. Anda perlu simpan kedua-dua key tersebut untuk kegunaan di langkah seterusnya. Key yang anda perlu simpan ialah :

  • Category Code

  • Secret key

Setup di Kuasa

  1. Login ke akaun anda melalui https://sales.kuasa.io/.

  2. Klik Settings.

3. Klik Payment Gateway.

4. Isikan Secret Key dan Category Code daripada ToyyibPay, dan pastikan button toggle telah ON. Klik Update untuk simpan perubahan.

Last updated