CRM How to Edit Customers' Information

  1. Login ke akaun anda melalui https://crm.kuasa.io/.

  2. Klik Manage Contact.

3. Pilih contact yang anda mahu kemas kini atau tambah maklumatnya maklumatnya dan klik View Profile.

4. Klik Edit.

5. Setelah selesai mengemas kini, klik Update dan maklumat akan disimpan.

Last updated