How to Edit Company Details

  1. Login ke akaun anda melalui https://crm.kuasa.io/.

  2. Klik pada Settings.

3. Klik My Company.

4. Kemas kini sela maklumat yang diperlukan.

5. Skrol ke bawah dan klik Update Profile untuk simpan segala perubahan.

6. Contoh maklumat syarikat yang dipaparkan di dalam invois.

Last updated