Edit Text

  1. Pergi ke text yang anda ingin ubah, klik pada simbol T, dan tukar kepada ayat baharu.

2. Setelah anda selesai menukar ayat, klik Save Now.

3. Untuk tutorial lain tentang penggunaan Website Builder, anda boleh klik link-link di bawah.

Last updated