How to Setup EasyParcel Integration

Setup di EasyParcel

  1. Login & Register EasyParcel di sini: https://easyparcel.com/my/en/

  2. Klik pada button Integration.

3. Klik Add New Store dan klik pada logo Kuasa.

4. Isi semua maklumat details, kemudian klik button Submit. Masukkan maklumat pada Shop Name, kemudian untuk Shop URL hanya hanya perlu copy salah satu link order form anda sahaja.

5. Klik Your Stores dan pastikan store anda adalah Activated.

Sebelum Setup di Kuasa (Setup Company Details)

  1. Login ke akaun anda melalui https://sales.kuasa.io/.

  2. Klik Settings.

3. Klik My Company dan isikan maklumat syarikat anda.

4. Klik Update Profile untuk simpan maklumat syarikat anda.

5. Anda boleh ke langkah seterusnya iaitu Setup EasyParcel di Kuasa.

Setup EasyParcel di Kuasa

  1. Login ke akaun anda melalui https://sales.kuasa.io/.

  2. Klik Settings.

3. Klik Shipping Method.

4. Pastikan anda berada di menu EasyParcel dan klik pada kurier yang anda gunakan.

5. Isikan Integration ID daripada EasyParcel dan pastikan toggle bar menunjukkan ON, dan klik Update.

Last updated